Musikkinstrument databasen - MIDB


Eit korps har instrument som utgjer store verdiar. For at ein best mogleg skal kunne sikre desse verdiane, er det viktig å ha eit godt system for registrering av utlån og reperasjonar. MIDB er utvikla for at korps skal kunne opprette og drifte ein enkel og praktisk oversikt over instrumenta sine, og samstundes kunne halde utlåns- og reperasjonshistorikk.

MIDB er utvikla for å vere så enkel å bruke som mogleg. Alt er tilrettelagt slik at du ikkje treng meir kunnskapar for å bruke MIDB, enn du treng for å bruke internett. Dersom du treng utskrift av noko frå MIDB, er det bare til å bruke utskriftsfunksjonen i nettlesaren din. Systemet er laga slik at når nettlesaren skriv ut, vert innhaldet i utskrifta sett opp som ei praktisk og oversiktlig liste. Alle funksjonane er sjølvforklarande, og saman med ein oversiktleg måte å navigere på, er MIDB særs enkel å bruke.


MIDB er utvikla av Kristian Sandvik Førde og Espen Fosse. Kontaktinformasjon til desse er som følgjer:

Kristian Sandvik Førde Espen Fosse
470 32 426 917 59 332
kristian@databaseportalen.no espen@databaseportalen.noTilbake til innlogging